Najczęściej zadawane pytania pacjentów

 1. Czy wykupienie abonamentu – płatnego Konta Pacjenta jest dla mnie opłacalne? Czy lepiej korzystać wtedy gdy używam?
 2. Czy wideo-konsultacja może zastąpić konsultację na żywo? Czy jest bezpieczna?
 3. Czy specjalista może wystawić e-receptę?
 4. Czy w dowolnym momencie mogę zmienić swoje dane?
 5. Czy mogę usunąć konto?
 6. Czy mogę anulować konsultację, za którą już zapłaciłem?
 7. Czy mogę wysłać wiadomość do specjalisty poza konsultacją?
 8. Co to jest telemedycyna?
 9. Z jakimi schorzeniami mogę się zgłosić do specjalistów?
 10. Czy wszyscy specjaliści oferują ten sam zakres usług?
 11. Czy po konsultacji online mogę umówić się z specjalistą na wizytę na żywo?
 12. Co mogę wysłać w załączniku podczas konsultacji aby specjalista był w stanie to odczytać?
 13. Czy za każdą konsultację można dostać rachunek?
 14. W jaki sposób są chronione moje dane?
 15. W jaki sposób są chronione dane, które przesyłam specjaliście?
 16. W jaki sposób mogę zweryfikować dokonania zawodowe specjalistów na platformie?

 1. Czy wykupienie pakietu jest dla mnie opłacalne? Czy lepiej korzystać wtedy gdy używam?
  Wykupienie abonamentu – płatnego Konta Pacjenta gwarantuje możliwość prowadzenia nawet do 5 kart pacjenta w przypadku abonamentu - Konta Maxi. Ponadto abonament – Konto Pacjenta gwarantuje dostęp do 2,4 lub 8 wideokonsultacji online z specjalistą dla każdej osoby objętej abonamentem. Polecamy wykupienie odpowiedniego abonamentu - Konta Pacjenta. W przypadku wybrania Konta Pacjenta – płacisz jak używasz, każdorazowo płacisz za chęć przeprowadzenie wideo konsultacji ze specjalistą.
 2. Czy wideo-konsultacja może zastąpić konsultację na żywo? Czy jest bezpieczna?
  Konsultacja online jest całkowicie bezpieczna. Na mocy nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z 2015

  1) w art. 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:„4. specjalista, specjalista dentysta może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Wideo konsultacja nie zastępuje badania w gabinecie stacjonarnym ale jest formą udzielenia porady, omówienia wyników badań bądź formą kontroli stanu pacjenta podczas powrotu do zdrowia.
 3. Czy specjalista może wystawić e-receptę?
  Według nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia e-recepty mają być dostępne w Polsce od 2020 roku. specjalista uzupełnia kartę badań. Specjalista w TakesCare może wystawić papierową receptę, która jest wysyłana kurierem do pacjenta na jego koszt. O szczegóły ceny i warunków wysyłki prosimy kontaktować się poprzez naszego maila takescare@takes-care.com
 4. Czy w dowolnym momencie mogę zmienić swoje dane?
  Tak, w dowolnym momencie mamy możliwość edycji swoich danych personalnych i zdrowotnych.
 5. Czy mogę usunąć konto?
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo usunięcia Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym poprzez wyrejestrowanie się z portalu TAKES-CARE.COM.
  2. Specjaliście/Placówce przysługuje prawo usunięcia Konta poprzez wyrejestrowanie się z portalu TAKES-CARE.COM. Zakończenie procedury usuwania Konta jest finalizowane w ciągu 2 dni roboczych.
  3. W wyniku wyrejestrowania następuje usunięcie Konta Użytkownika w portalu TAKES-CARE.COM. Administrator usuwa z bazy danych wszystkie dane osobowe wyrejestrowanego Użytkownika.
  4. W wyniku wyrejestrowania nie jest dostępny profil wyrejestrowanego Użytkownika.
  5. Wyrejestrowanie nie usuwa wypowiedzi Użytkownika w Usłudze Dodaj Pomysł, które zostają częścią Portalu TAKES-CARE.COM po wyrejestrowaniu.
 6. Czy mogę anulować konsultację, za którą już zapłaciłem?
  Pacjent może odwołać rezerwację danej Usługi realizowanej w modelu płacisz jak używasz. W razie odwołania Usługi opłata podlega zwrotowi w następującej wysokości:
  1. odwołanie na co najmniej 6 godzin przed - pobrana opłata podlega zwrotowi w całości,
  2. odwołanie na mniej niż 6 godzin przed i co najmniej na 2 godziny przed - pobrana opłata podlega zwrotowi w 50%,
  3. odwołanie na mniej niż 2 godziny przed – pobrana opłata nie podlega zwrotowi.
 7. Czy mogę wysłać wiadomość do specjalisty poza konsultacją?
  Można wysłać prośbę o konsultację do specjalisty opisując szczegółowo konkretny problem, który chcemy omówić z specjalistą.
 8. Co to jest telemedycyna?
  Jest to forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny.
 9. Z jakimi schorzeniami mogę się zgłosić do specjalistów?
  Platforma skupia specjalistów o wszystkich profilach leczenia, specjaliści w swoich opisach uwzględniają choroby, którymi się zajmują.
 10. Czy wszyscy specjaliści oferują ten sam zakres usług?
  Specjaliści ustalają swój profil leczonych chorób oraz swoją dostępność do przeprowadzenia e-konsultacji, jak również cenę za konsultację zależną od dnia tygodnia i godziny świadczonej wideokonsultacji e-Gabinet – dotyczy Konta Pacjenta – Płacę jak używam.
 11. Czy po konsultacji online mogę umówić się z specjalistą na wizytę na żywo?
  W swoim profilu, specjalista określa swoją dostępność w gabinecie stacjonarnym.
 12. Co mogę wysłać w załączniku podczas konsultacji aby specjalista był w stanie to odczytać?
  Dowolny plik zdjęcie, dokument, wideo, itp. w popularnych formatach. W razie problemu z plikiem specjalista zgłosi swoje zastrzeżenia.
 13. Czy za każdą konsultację można dostać rachunek?
  Tak, dotyczy tylko Konta Pacjenta – Płacę jak używam. W przypadku płatnych Kont Pacjenta – Użytkownik otrzymuje rachunek za roczny dostęp do usługi.
 14. W jaki sposób są chronione moje dane?
  Portal Takes-Care jest zobowiązany stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 15. W jaki sposób są chronione dane, które przesyłam specjaliście?
  Portal Takes-Care jest zobowiązany stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 16. W jaki sposób mogę zweryfikować dokonania zawodowe specjalistów na platformie?
  W zakładce profil specjalisty mamy możliwość przeczytania opisu kariery zawodowej specjalisty oraz informacji dotyczących ukończonych szkół oraz profilu leczenia, języków, którymi specjalista się posługuje, jak również można sprawdzić na stronie izby lekarskiej numer PDWZ, potwierdzający wiarygodność specjalisty.
Więcej Informacji o warunkach świadczenia usług przez TakesCare znajdziecie Państwo w naszym regulaminie i na naszym kanale youtube
Chcesz dbać o swoje zdrowie wykorzystując najnowsze technologie?