Polityka prywatności

Polityka prywatności Portalu TAKES-CARE.COM

1. Informacje ogólne.

1. Administratorem Portalu TAKES-CARE.COM, www.TAKES-CARE.com jest TakesCare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, os. Słoneczne 8/43, 31-957 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000648009, nr NIP 678-31-63-938, REGON 365933460, adres elektroniczny: takescare@takes-care.com.

2. Portal TC służy do realizacji usługi elektronicznej polegającej na zapewnieniu systemu teleinformatycznego, umożliwiającego zdalny kontakt pomiędzy lekarzem lub innym specjalistą z branży medycznej lub farmaceutycznej a Pacjentem, zainteresowanym pozyskaniem konsultacji medycznej on-line, bez jednoczesnej obecności dwóch stron. W ramach świadczonej Usługi portal TAKES-CARE.COM zapewnia, na indywidualne żądanie Pacjenta, przekaz danych (wysyłanie lub odbiór danych), jak również przechowywanie danych zamieszczonych lub zgromadzonych przez Pacjenta (lub na jego żądanie - przez innego Użytkownika) na indywidualnym Koncie Pacjenta, przy użyciu lub na skutek wykorzystania przeznaczonych do tego mechanizmów dostępnych za pośrednictwem Portalu TC.

3. Portal TC realizuje usługi elektroniczne i funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego TakesCare Sp. z o.o, funkcjonującego pod adresem os. Słoneczne 8/43, 31-957 Kraków

2. Informacje w formularzach.

1. Portal TC zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

2. Portal TC może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników.

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, jest TakesCare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, os. Słoneczne 8/43, 31-957 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000648009, nr NIP 678-31-63-938, REGON 365933460, adres elektroniczny: takescare@takes-care.com.

2. Dane podane w przez Użytkownika są przetwarzane w celu świadczenia Usługi oraz w celu umożliwienia Użytkownikowi będącemu Pacjentem pozyskanie konsultacji medycznej on-line.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Portal TC gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje podane informacje i dane, w tym Dane osobowe medyczne, w celu realizacji Usług wybranych przez Użytkownika, świadczonych przez portal TAKES-CARE.COM. W celu realizacji Usługi dostęp do ww. danych uzyskuje wybrany przez Pacjenta Specjalista lub Placówka. Powyższe udostępnienie danych przez Pacjenta za pośrednictwem Portalu TC jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla uzyskania konsultacji on-line lub innej usługi, dla której dane te są konieczne lub wymagane. Pacjent może w wybranym przez siebie momencie zmienić zakres Placówek lub Specjalistów, którym jego Dane osobowe, w tym Dane osobowe medyczne, są udostępniane za pośrednictwem Portalu TC.

4. Dane podane w formularzu stanowią zbiory zarejestrowane przez administratora danych, tj. TakesCare Sp. z o.o, w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. TakesCare Sp. z o.o. może wykorzystywać podane dane kontaktowe Użytkownika w celu marketingu produktów własnych oferowanych przez TakesCare Sp. o.o., wykonywanego obecnie jak i w przyszłości w granicach wyznaczonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez kontakt telefoniczny (oddzwonienie) lub przez przesłanie informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej).

6. TakesCare Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustawy. W TakesCare Sp. z o.o. obowiązuje tzw. wysoki poziom bezpieczeństwa.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu, wobec ich przetwarzania w celach marketingowych, w przypadkach wskazanych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Informacja o plikach cookies.

1. Portal TC korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu TC i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu TC. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu TC pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu TC.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu TC korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Portalu TC (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu TC ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

d. utrzymywania sesji Użytkownika, pozwalając na dostęp do treści i usług dostępnych jedynie dla osób zalogowanych,

e. wspomagania nawigacji w ramach witryny,

f. gromadzenia statystyk dotyczących ruchu na stronie, które pozwalają optymalizować jej zawartość,

g. prowadzenia działań promocyjnych.

W naszym serwisie pliki cookies mogą też stosować współpracujące z Portalem TC domy mediowe i firmy badawcze.

5. W ramach Portalu TC stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu TC mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu TC.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu TC i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu TC reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Portalu TC. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Portalem TC oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Portalu TC nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania portalem.

5. Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane zawarte w formularzach a następnie zapisane na Koncie Użytkownika nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika i na warunkach określonych w Regulaminie Portalu internetowego Takes-Care.com

3. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Portal TC upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry

7 . Bezpieczeństwo przechowywanych danych

1. Przechowywanie danych - Wszystkie przechowywane i przesyłane przez Użytkowników dane podlegają szyfryzacji. Nasze bazy zostały zarejestrowane u Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ze względu na charakter przechowywanych danych, spełniamy wymogi najwyższego, trzeciego poziomu bezpieczeństwa, ustalonego przez ww. instytucję.

2. Bezpieczne połączenie - Przez cały czas korzystania z serwisu, połączenie Użytkownika jest szyfrowane 256-bitowym kluczem SSL. Zadbaliśmy o najwyższy stopień bezpieczeństwa i do szyfrowania transmisji wykorzystujemy najbardziej zaufane certyfikaty takie jakie stosowane są w bankowości elektronicznej. Autentyczność naszego certyfikatu możesz w każdej chwili sprawdzić.

Chcesz dbać o swoje zdrowie wykorzystując najnowsze technologie?