Wizytówka placówki

Dane podstawowe

Szpital
Wojewódzki Oddział Chorób Naczyń Szpitala Zakonu Bonifratrów im. św. Jana Grandego w Krakowie, ul. Trynitarska 11 Kraków

Specjaliści