Wizytówka placówki

Dane podstawowe

Szpital
Kliniczny Oddział Ginekologii Operacyjnej SPSK 4, ul. Jaczewskiego 8, Lublin

Specjaliści